Nhật Ký Của Mẹ - Hiền Thục ST:Nguyễn Văn Chung Bài hát cảm động nhất

KHông ít người sẽ khóc khi nghe bài hát này..mình tin là vậy,Hiền Thục,khi thu âm ca khúc,cũng đã khóc rất nhiều................... bài hát cảm động nhất mìn...
http://www.youtube.com/watch?v=Pjr0SxcK30Y&feature=player_embedded
Bookmark this on Gobigg and make collection of your favorites.